ข่าวว๊อก อสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ

Make Your Stay at Riverside Hotel Bangkok Pleasurable

In choosing the place where you can stay during your vacation in the city of Bangkok, be sure that your choice of place jibe your likes and provide your needs. It is important for you to enjoy your stay in a particular place to make yourself relax and feel comfortable.

For those travellers who really love the ambiance of ocean and rivers, stay in riverside hotel in Bangkok will indeed suit their want. They can enjoy the most unforgettable dining in riverside for they can see the beauty of the water in the middle of the dark. Fresh air coming from the riverside adds the mode of the place. Lodgers enjoy eating their meals while taking the splendid view of the river.

For its 24 hours reception, river side Bangkok Hotel offer the lodgers the most comfortable setting. They want to assure that their guests are enjoying their stay in their sophisticated and glamorous hotel. In fact, riverside Bangkok Hotel has 244 rooms and offered all the essentials.
They also provide meals inside the hotel but if the guest most prefers to have their meals outside, the hotel has the dining options in close to the proximity of the hotel. Riverside hotel in Bangkok is truly attractive to all the passengers that most of them prefer to stay in this type of hotel. It is easy for the passengers to drop by in this riverside hotel because most of the hotels are found nearby rivers.

Posted by Administrator on Sat, 30 Aug 2014

เคล็ดไม่รับ นั่งรถตู้ให้ปลอดภัย

ใครที่นิยมเดินทางโดยรถตู้คงคุ้นเคยกับคนขับคุยโทรศัพท์โดยไม่สวมสมอลล์ทอล์กไปด้วยขณะขับรถ หรือจะเป็นจะเป็นการขับรถแข่งกันเพื่อแย่งผู้โดยสารการตะโกนด่าตะคอกผู้โดยสารเมื่อไม่นั่งชิดด้านใน การคิดเงินเกินราคาไม่เป็นไปตามระยะทาง เป็นต้น

หรือแม้กระทั่งการลวนลามผู้โดยสารสาวเมื่อสบโอกาส รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุเพราะขับรถเร็วตามที่เห็นในข่าวอยู่บ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพราะความประมาทกับเรื่องที่ไม่น่าเกิด นั่งรถตู้อย่างไรให้ปลอดภัย มีคำแนะนำดีๆมาให้รู้กัน อันดับแรก ควรเลือกใช้บริการรถตู้ที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถสีเหลือง หมายเลขทะเบียนรถสีดำ ด้านข้างรถระบุชื่อผู้ประกอบการขนส่งและเครื่องหมายการเข้าร่วมบริการพร้อมระบุชื่อเส้นทางและหมายเลขเส้นทางอยางชัดเจน

ต่อมาเลือกนั่งบริเวณตอนกลางหรือด้านขวาของรถที่อยู่ฝั่งเดียวกับคนขับจะปลอดภัยที่สุดและหลีกเลี่ยงการนั่งใกล้ประตูรถเพราะมีส่วนโครงสร้างที่เปราะบางหากประสบอุบัติเหตุรุนแรง ประตูรถอาจยุบตัวเข้ามาหรือเปิดออกจนผู้โดยสารถูกอัดติดอยู่ในรถหรือถูกเหวี่ยงออกนอกรถทำให้เกิดอันตรายรุนแรงได้ หากจำเป็นต้องนั่งริมประตูรถให้ล็อคประตูรถทุกครั้งจะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น

Posted by Administrator on Wed, 28 Aug 2013

เกี่ยวกับการติดแก๊สรถยนต์

แก๊สพลังงานรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ มีทั้ง *LPG, NGV, CNG *ให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและรถยนต์ที่จะนำไปใส่ ทางเราได้รวบรวมคำถามน่าสนใจไว้ดังนี้

คำถาม - ทำไมต้องมีการใช้แก๊สมาแทนน้ำมัน

ซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลากหลายสาเหตุด้วยกันมีคนได้เริ่มมาใช้พลังงานทดแทนแทนการใช้น้ำมัน อย่างแรกมาจากที่ปริมาณน้ำมันดิบในโลกที่เหลือน้อยลงทุกวัน ต่อมาคือปัญหาของโลกที่ร้อนขึ้น สภาวะเรือนกระจกที่เกิดจากสารคาร์บอนมอนออกไซด์ อันเป็นผลมาจากการเผาไหม้ประกอบกับแนวคิดที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการคิดค้นหาพลังงานทดแทนที่ถูกและดีกว่าพลังงานน้ำมันและที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ในปัจจุบันราคาน้ำมันเบนซินมีราคาที่สูงขึ้น

คำถาม - ทำไมการติดตั้งแก๊สจึงไม่เป็นที่นิยมในการติดรถส่วนตัว

เป้นเพราะว่ารถที่ติดแก๊สจะมีแก๊สหลุดรอดเข้ามาในตัวรถแล้วมีกลิ่นฉุน ดังนั้นคนเลยกลัวกันทั้งเรื่องของสุขภาพของคนในรถ รวมถึงกลัวเรื่องอุบัติเหตุ ทำให้ไม่มีการใช้แก๊ส LPG และ NGV กันอย่างแพร่หลายในระยนต์ส่วนบุคคล เรื่องของราคาน้ำมันที่มีราคาที่ต่างไปจากราคาแก๊สเพียงเล็งน้อยเท่านั้น

Posted by Administrator on Sun, 30 Jun 2013

อนันดาฯ ร่วมทุนกลุ่มมิตซุย ฟุโดซังฯ ลุยตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทย

**ทางอนันดาได้ร่วมกับกลุ่มทุนมิตซุยฟุโดซัง ด้วยงบกว่า 1800ล้านบาทในการเข้าลุยตลาดในไทย **- ซึ่งการร่วมทุนในครั้งนี้มาจากการที่มิตซุยฯ ได้มองเห็นศักยภาพของตลาดไทยที่ยังเติบโตไปได้อีกไกล รวมถึงศักยภาพของอนันดาฯ โดยได้มองเห็นถึงการที่สามารถปรับตัวและนำความรู้ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลาจะสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว ดงันั้นทางบริษัทอนันดาจึงได้เซ็นสัญญาข้อตกลงเพื่อการร่วมทุนกับ บริษัท มิตซุย ฟุโดซังฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย Image Alt Textและด้วยความตั้งใจในการนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใหม่ๆ มาดำเนินธุรกิจร่วมกัน อันนำมาซึ่งการยกระดับอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดับสากลในระยะเวลาอันใกล้ ด้วยจุดแข็งของมิตซุย ฟุโดซัง ทำให้ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับจากการร่วมทุนในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้อนันดาฯ สามารถนำความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับมาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ก้าวสู่ระดับระดับสากลตามที่ได้ตั้งใจไว้อย่างแน่นอน โดยจะเริ่มโครงการแรกภายในปีนี้”นายชานนท์กล่าว

Posted by Administrator on Sun, 23 Jun 2013